Příměstský tábor- jarní prázdniny v ZŠ

Příměstský tábor – Jarní prázdniny

Pořádá: ZŠ Žabčice

Termín: 17.-21.2.2020

Příměstský tábor bude financován z dotačního programu OPZL.

Pravidla pro přijetí dítěte do příměstského tábora realizovaného z programu Prorodinná politika OPLZ:

  • U cílové skupiny rodičů dětí musí být zajištěna vazba na trh práce.
  • Příjemce má pro každé dítě využívající služeb v rámci projektu písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:
  • jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost
  • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace
  • osoby pečující o dítě jsou uvedeny v přihlášce dítěte do příměstského tábora

V případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.

Spolu s přihláškou rodič doloží následující doklady:

  • zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru;
  • OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění;
  • nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace);
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu;
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu.