Šablony ZŠ a MŠ Žabčice II

Šablony ZŠ a MŠ Žabčice II.

Registrační číslo projektu :

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010152

Projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Přidělená dotace činí

1 266 775 Kč a je určena pro ZŠ, MŠ a ŠD.

Plakát

V rámci tohoto projektu v základní škole vedeme doučovací školní kroužky – ČJ, M, AJ, 2 kroužky Čeština je hra a na rozvoj logického myšlení kroužek deskových her. Dotace je také určena na rozvoj spolupráce mezi pedagogy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nově jsme zařadili projektové dny ve školní družině a taky v základní a mateřské škole. Projektem financujeme i činnost školních asistentů v MŠ, ZŠ i ŠD.