Zápis

Zápis do MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Žádosti:

Žádost do MŠ – ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ – ZDE

Čestné prohlášení o očkování – ZDE

Zápis do ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy  – ZDE

Zápisní list do 1.třídy- ZDE

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí být v den zápisu předána žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí mít s sebou při zápisu).Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity třídy , dle následujícího pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem v Žabčicích.
  2. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Žabčice.
  3. Děti s jiným trvalým pobytem.