Zápis

Zápis do ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

TERMÍN ZÁPISU : 3.DUBNA 2023

Vyhlášení zápisuZDE

Informace k zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Žabčice se uskuteční v pondělí 3. dubna 2023 v čase 14,00-17,30

Odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost včetně doporučujících vyjádření je nejlépe předat škole do 1. května 2023. Pokud v den zápisu chcete podat žádost o odklad a ještě nemáte potřebné dokumenty (zpráva odborného lékaře/klinického psychologa, doporučení z PPP/SPC), i tak podejte žádost o odklad a správní řízení bude přerušeno do doby vyřízení dokumentů, nejdéle do 31.5.2023.

Žádost do ZŠ

Zápisový list

Žádost o odklad

Kritéria pro přijetí do ZŠ

Zápis do MATEŘSKÉ  ŠKOLY

TERMÍN ZÁPISU : 11. KVĚTNA 2023, 10,00-15,30h

Vyhlášení zápisu do MŠ školní rok 2023/2024ZDE

Elektronický předzápis:

Od 14.4.2023 se prosím zaregistrujte k zápisu online zde. Zjednodušíte nám tak proces přijetí Vašeho dítěte. Žádost o přijetí vytiskneme a v den zápisu necháme Vámi podepsat. Zápisu se lze zúčastnit i bez předzápisu, ale elektronický předzápis je pro všechny jednodušší (netisknete žádost)

Zápis

S sebou si vezměte následující:

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE – ke stažení ZDE

  • Občanský průkaz
  • Kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená)
  • Ti, co neodeslali elektronický předzápis -Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  (ke stažení v sekci Zápis)

Pokud nebudete moci zápis z vážných důvodů v uvedené dny zvládnout, kontaktujte  zástupkyni ředitelky školy.

Nahlížení do spisu

  • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné ve středu 24. května 2023 mezi 8.-10. hodinou po telefonické domluvě.

Zveřejnění výsledků

  • nejdříve 5. června 2023 na stránkách školy zveřejníme výsledky přijímacího řízení. (nejpozději 9. června)
  • Tentýž den v papírové podobě na nástěnce v   MŠ.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou.

Žádost do MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ