Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení:

Středa 1.září 2021

Podzimní prázdniny:

Středa  27. října –  pátek  29. října 2021

Vánoční prázdniny:

Čtvrtek  23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022

Ukončení vyučování v prvním
pololetí

Pondělí 31. ledna 2022

Pololetní prázdniny:

Pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny:

Pondělí 7. března  – pátek 11. března 2022

Velikonoční prázdniny:

Čtvrtek 14. dubna  2022

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

Čtvrtek   30. června 2022

Hlavní prázdniny:

Pátek  1. července  – středa 31. srpna 2022

Zahájení  školního vyučování 2021/2022

Čtvrtek  1. září 2022

Dny ředitelského volna :

Zápis do první třídy : pondělí 4. dubna 2022

Třídní schůzky a pohovory :

  • 13. – 15.9.2021
  • 22. – 24.11.2021
  • 25. – 27. 4. 2022
  • V jiných termínech podle potřeb vyučujících

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do elektronických žákovských knížek a deníčků.

Den otevřených dveří:28. 3. 2022