Členové Školské rady – zákonní zástupci, pedagog

Za školu : Lenka Zourek  Šuléřová, DiS.

Za rodiče : Michaela Šindelářová

Zástupce obce : David Streichl