Členové Školské rady – zákonní zástupci, pedagog

 

Za školu : Lenka Zourek Šuléřová, DiS.

Za rodiče : Renata Karbanová

Zaśtupce obce : Lucia Mátlová