Základní informace

Název:                      

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

: 65 26 48 43, DIČ : 65264843 cz

Zřizovatel: Obec Žabčice

Provoz mateřské školy: 6.30-16.30hod.

Adresa ředitelství : Školní 447, 66463 Žabčice

Adresa MŠ – odloučené pracoviště:Nádražní 367, 66463 Žabčice

Telefon MŠ :

+420 547 234 427

+420 737 844 313 (omlouvání dětí, možnost poslat sms)

Ředitelka školy :Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

+420 547 234 436, +420 774 717 999

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

Telefon- vedoucí ŠJ:+420 547 234 484

Omlouvání stravného (pouze sms) :+420 737 844 313

Číslo účtu :111308796/0300

e-mail MŠ: ms@skolazabcice.cz

e-mail ředitelství školy:   reditelka@skolazabcice.cz ,

ZÁPIS DO MŠ – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022-

 Školní  rok 2020/2021

Školné pro školní rok 2020/2021

Školné se platí 450,- Kč za měsíc.

Pokud je dítě na celý měsíc omluveno, zaplatí polovinu tj.225,-Kč.

Předškoláci školné neplatí.

Celé školné se platí,i když je dítě za celý měsíc v MŠ přítomno jen jeden den.

Rozdělení tříd 

Třída Žabky:

Dana Mrázková – zástupce ŘŠ

Bc. Alena Vyhnánková – učitelka

Třída Sluníčka:   

Bc. Markéta Kluchová –  učitelka

Irena Nosková  – učitelka

Mgr. Kateřina Sýkorová – školní asistentka

Třída Myšky:      

Kateřina Klouparová  – učitelka

Jana Skalníková  – učitelka

Třída Medvídci:      

Eva Koníčková  – učitelka

Pavla Hanková  – asistentka pedagoga

Provozní zaměstnanci 

Pavel Procházka                   správce budov

Helena Kopřivová               uklizečka MŠ

Blanka Hýsková                   uklizečka MŠ, školnice

Rovana Ludvíková             vedoucí školní jídelny- zástup za PN

Hana Peterková                   kuchařka MŠ

Jindřiška Blechová           pomocná síla ve ŠJ-zástup

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz

Dana Mrázková :                                     ms@skolazabcice.cz

Třída Medvídci:                                       medvidci@skolazabcice.cz

Třída Myšky  :                                          mysky@skolazabcice.cz

Třída Žabky   :                                          zabky@skolazabcice.cz

Třída Sluníčka :                                       slunicka@skolazabcice.cz

Mgr. Petra Kadlecová :                          psycholog@skolazabcice.cz

Jaroslava Kopřivová:                             stravování@skolazabcice.cz

Pavel Procházka :                                   prochazka@skolazabcice.cz