Základní informace

Název:                      

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

: 65 26 48 43, DIČ : 65264843 cz

Zřizovatel: Obec Žabčice

Provoz mateřské školy: 6.30-16.30hod.

Adresa ředitelství : Školní 447, 66463 Žabčice

Adresa MŠ – odloučené pracoviště:Nádražní 367, 66463 Žabčice

Telefon MŠ :

+420 547 234 427

+420 737 844 313

Ředitelka školy :Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

+420 547 234 436, +420 774 717 999

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

Omlouvání dětí POUZE  přes Edupage

Vedoucí ŠJ:+420 773 380 203 pro ZŠ i MŠ od 08,00-14,00

Omlouvání stravného pouze přes internet: jídelníček MŠ +online omlouvání

Číslo účtu :111308796/0300

e-mail MŠ: ms@skolazabcice.cz

e-mail ředitelství školy:   reditelka@skolazabcice.cz ,

ZÁPIS DO MŠ – ŠKOLNÍ ROK 2023/2024- 11.5.2023

 Školní  rok 2022/2023

Školné pro školní rok 2022/2023

Školné se platí 450,- Kč za měsíc.

Pokud je dítě na celý měsíc omluveno, zaplatí polovinu tj.225,-Kč.

Předškoláci školné neplatí.

Celé školné se platí, i když je dítě za celý měsíc v MŠ přítomno jen jeden den.

Rozdělení tříd 

Třída Žabky:

Dana Mrázková – zástupce ŘŠ

Bc. Alena Vyhnánková – učitelka

Pavla Hanková – asistent pedagoga

Třída Sluníčka:   

Kateřina Klouparová–  učitelka

Jana Skalníková  – učitelka

Jana Knoflíčková – školní asistent

Třída Myšky:      

Irena Nosková – učitelka

Bc. Markéta Kluchová  – učitelka

Třída Medvídci:      

Eva koníčková  – učitelka

Provozní zaměstnanci 

Radek Nejedlík                   správce budov

Helena Kopřivová               uklizečka MŠ

Blanka Hýsková                   uklizečka MŠ, školnice

Radovana Ludvíková             pomocná síla ve ŠJ

Hana Peterková                   kuchařka MŠ

Jaroslava Kopřivová           vedoucí ŠJ

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz

Dana Mrázková :                                     ms@skolazabcice.cz

Třída Medvídci:                                       medvidci@skolazabcice.cz

Třída Myšky  :                                          mysky@skolazabcice.cz

Třída Žabky   :                                          zabky@skolazabcice.cz

Třída Sluníčka :                                       slunicka@skolazabcice.cz

Mgr. Petra Kadlecová :                          psycholog@skolazabcice.cz

Jaroslava Kopřivová:                             stravování@skolazabcice.cz

Radek Nejedlík  :                                    skolnik@skolazabcice.cz