Medvídci

TŘÍDA MEDVÍDCI

Třídní učitelka: Eva Koníčková

Školní asistent a asistent pg: Marta Beňová

Počet dětí 14 ve věku 5 – 7 let, děti s odloženou školní docházkou a povinnou předškolní docházkou

Děti si   upevňují návyky a znalosti z předešlých let, zaměřujeme se na samostatnost při všech činnostech, které dětem nabízíme, na jazykové dovednosti a logopedickou péči pro děti.  Důraz klademe na správné stolování – děti jí příborem, samostatnost při sebeobsluze – oblékání, správný postup při hygieně, dbáme na empatii, což znamená vcítění se do druhého, na dodržování domluvených pravidel, dokončení zadaného úkolu a úklid pracovního či hracího místa. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči a mezi dětmi v kolektivu, zaměřujeme se na slabší stránky dětské osobnosti, důležité pro zvládání nároků potřebných v ZŠ. Nabízíme dětem i jiné aktivity,  jako je  taneční kroužek Zumby,  plavání a v neposlední řadě ESS – edukativně-stimulační skupinky pro děti s rodiči, v rámci přípravy na vstup do základní školy . Formou EKO programů se děti seznamují s tajemstvími přírody a nutností přírodu chránit a ne ji jakkoliv ubližovat.Ve třídě probíhá povinná předškolní docházka.