Žabky

TŘÍDA ŽABKY

Třídní učitelky: Dana Mrázková – zástupce ŘŠ pro MŠ

                            Mgr. Alena Vyhnánková

                             

                             

                                    

Počet dětí 18 ve věku 2,75 – 4 roky

Úkolem naší třídy, je pomoci dětem, aby se adaptovaly, nenásilně zapojily do skupiny a našly si v ní své místo.  Děti se učí hravou formou pravidlům života ve skupině a ve společnosti. Učíme děti, rozlišovat věci, které jsou jejich a věci, které patří skupině. Velký důraz klademe na sociální chování dětí – každý den si opakujeme, jak se k sobě máme chovat (děkuji, prosím, pozdravit, kamarádské chování) – k tomu nám slouží pravidla třídy: (kapičkové, želvičkové , srdíčkové, postýlkové, pusinkové). Nabízíme rozvoj motorických schopností, logického myšlení, kreativní činnosti, grafomotorická cvičení a rozvoj matematických dovedností.

Děti se učí:

 • zvládat sebeobsluhu
 • odstraňovat strach z nového a neznámého prostředí
 • mít rád sebe, své kamarády, rodiče, paní učitelky i ostatní zaměstnance MŠ
 • ohleduplnosti ke svému okolí
 • udržovat pořádek a uklízet hračky na své místo
 • základům slušného chování (poděkovat, umět půjčit hračku, omluvit se, poprosit, …)
 • znát své jméno, svůj věk, jména svých rodičů
 • písničky za doprovodu hudebních nástrojů (keybord,triangl, bubínek, dřívka, činely …)
 • básničky, rytmizaci slov
 • orientaci v prostoru
 • cvičení s hudbou
 • vyprávět pohádky za pomocí loutek a rozvíjet tak slovní zásobu
 • malovat vodovými barvami, kreslit křídami, voskovkami a pastelkami, stříhat nůžkami
 • rozvíjet motoriku za pomocí kinetického písku nebo modelíny

Naší snahou je s pomocí rodičů začleňovat děti do tajů společného soužití   dětí v mateřské škole.