Základní informace

Oficiální název:

Základní škola  a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa :Školní 447, 664 63 Žabčice

IČ: 65264843, DIČ : 6526483cz

Číslo účtu: 111308796/0300

Datová schránka : jjymjcn

Zřizovatel : Obec Žabčice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

 

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

+420 547 234 436

+420 774 717 999

reditelka@skolazabcice.cz

 

Pedagogický sbor :

Rozdělení tříd – školní rok 2022/2023

1.třída                     Mgr. Markéta Uhlířová

2.třída                    Mgr. Beata Forbergerová

3.třída                    Mgr. Michaela Kouřilová

4.třída                    Mgr. Kateřina Maňák Svobodová, Mgr. Martina Mašterová

5.třída                    Mgr. Hana Flajšingerová

 

Učitelky                Mgr. Markéta Tarczewska, Ph.D.

                               Mgr. Radmila Doležalová

                               Mgr. Ilona Surá

 

Asistenti pedagoga

2.třída                    Lenka Šmoldasová

3.třída                    Mgr. Ilona Surá  

4.třída                    Lenka Zourek Šuléřová, DiS.

5.třída                    Eva Jarošová

 

Školní asistent

1.třída                     Hana  Schönwälderová

Školní psycholog

Mgr. Petra Kadlecová

Speciální pedagog

Mgr. Radmila Doležalová

 

Školní družina

I.oddělení          Lenka Zourek Šuléřová, DiS. – vedoucí ŠD

II.oddělení         Hana Schönwälderová

 

Provozní zaměstnanci

Radek Nejedlík             – Správce budov

Romana Urbánková     – Uklizečka ZŠ

Jaroslava Kopřivová    – Vedoucí školní jídelny

Marcela Nováková       – Kuchařka ZŠ

Iva Hrubá                       – Pomocná síla ve školní kuchyni 

 

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr.Beata Forbergerová :      forbergerova@skolazabcice.cz

Mgr.Hana Flajšingerová :       flajsingerova@skolazabcice.cz

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz, 

Mgr. Michaela Kouřilová:       kourilova@skolazabcice.cz

Mgr.Markéta Uhlířová :          uhlirova@skolazabcice.cz

Mgr. Martina Mašterová :       masterova@skolazabcice.cz

Mgr. Markéta Tarzcewska,Ph.D. :      tarczewska@skolazabcice.cz

Mgr. Petra Kadlecová :            psycholog@skolazabcice.cz

Mgr. Radmila Doležalová :      dolezalova@skolazabcice.cz

Lenka Zourek Šuléřová, DiS. :            sulerova@skolazabcice.cz

Lenka Šmoldasová :                smoldasova@skolazabcice.cz

Mgr. Ilona Surá :                      sura@skolazabcice.cz

Hana Schönwälderova:          schonwalderova@skolazabcice.cz

Eva Jarošová:                          jarosova@skolazabcice.cz

Jaroslava Kopřivová:              stravování@skolazabcice.cz

Radek Nejedlík   :                    skolnik@skolazabcice.cz

 Sborovna školy

+420 725 946 878   – volejte od 7,30 – 7,50 h a po vyučování, popřípadě do ředitelny

 

Školní družina (ranní a odpolední provoz)

+420 775 649 070

Školník

+420 608 493 068

Jídelna

+420  773 380 203, 8,00-14,00h pro ZŠ i MŠ

Internetová podpora výuky – Anglický jazyk – Mgr. Markéta Uhlířová

www.zabciceskola.webnode.cz