Základní informace

Oficiální název:

Základní škola  a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa :Školní 447, 664 63 Žabčice

IČ: 65264843, DIČ : 6526483cz

Číslo účtu: 111308796/0300

Datová schránka : jjymjcn

Zřizovatel : Obec Žabčice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

 

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

+420 547 234 436

+420 774 717 999

reditelka@skolazabcice.cz

 

Pedagogický sbor :

Rozdělení tříd – školní rok 2021/2022

1.třída                     Mgr. Beata Forbergerová

2.třída                    Mgr. Michaela Kouřilová

3.třída                    Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

                                Mgr. Martina Mašterová

4.třída                    Mgr. Hana Flajšingerová

5.třída                    Mgr. Markéta Uhlířová

 

Učitelky                Mgr. Markéta Tarczewska, Ph.D.

 

Asistenti pedagoga

1.třída                    Lenka Šmoldasová

2.třída                    Ivana Rohrerová

3.třída                    Lenka Zourek Šuléřová, DiS.  

4.třída                    Mgr. Hana Kudličková

5.třída                    Mgr. Ilona Surá     

 

Školní psycholog

Mgr. Petra Kadlecová

Speciální pedagog

Mgr. Radmila Doležalová

 

Školní družina

I.oddělení          Lenka Zourek Šuléřová, DiS. – vedoucí ŠD

II.oddělení        Ivana Rohrerova

 

Provozní zaměstnanci

Radek Nejedlík             – Správce budov

Jitka Mžíčková             – Uklizečka ZŠ

Jaroslava Kopřivová    – Vedoucí školní jídelny

Marcela Nováková       – Kuchařka ZŠ

Iva Hrubá                       – Pomocná síla ve školní kuchyni – zástup

 

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr.Beata Forbergerová :      forbergerova@skolazabcice.cz

Mgr.Hana Flajšingerová :       flajsingerova@skolazabcice.cz

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz, 

Mgr. Michaela Kouřilová:       kourilova@skolazabcice.cz

Mgr.Markéta Uhlířová :          uhlirova@skolazabcice.cz

Mgr. Martina Mašterová :       masterova@skolazabcice.cz

Mgr. Markéta Tarzcewska,Ph.D. :      tarczewska@skolazabcice.cz

Mgr. Petra Kadlecová :            psycholog@skolazabcice.cz

Mgr. Radmila Doležalová :      dolezalova@skolazabcice.cz

Lenka Zourek Šuléřová, DiS. :            sulerova@skolazabcice.cz

Ivana Rohrerová :                       zajicova@skolazabcice.cz

Lenka Šmoldasová :                smoldasova@skolazabcice.cz

Mgr. Hana Kudličková:          kudlickova@skolazabcice.cz

Mgr. Ilona Surá :                      sura@skolazabcice.cz

Jaroslava Kopřivová:              stravování@skolazabcice.cz

Radek Nejedlík   :                    skolnik@skolazabcice.cz

 Sborovna školy

+420  547 234 483  – volejte od 7,30 – 7,50 h a po vyučování, popřípadě do ředitelny

 

Školní družina (ranní a odpolední provoz)

+420 775 649 070

Školník

+420 608 493 068

Jídelna

+420  547 234 484

+420 773 380 203  – omlouvání obědů formou SMS

Internetová podpora výuky – Anglický jazyk – Mgr. Markéta Uhlířová

www.zabciceskola.webnode.cz