Základní informace

Oficiální název:

Základní škola  a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa :Školní 447, 664 63 Žabčice

IČ: 65264843, DIČ : 6526483cz

Číslo účtu: 111308796/0300

Datová schránka : jjymjcn

Zřizovatel : Obec Žabčice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

+420 547 234 436

+420 774 717 999

reditelka@skolazabcice.cz

Pedagogický sbor :

Rozdělení tříd – školní rok 2023/2024

1.třída                  Mgr. Hana Flajšingerová

2.třída                  Mgr. Markéta Uhlířová

3.třída                  Mgr. Beata Forbergerová

4.třída                  Mgr. Michaela Kouřilová

5.třída                  Mgr. Kateřina Maňák Svobodová, Mgr. Martina Mašterová

Učitelky                Mgr. Ilona Surá

Asistenti pedagoga

1.třída                   Eva Jarošová

2.třída                    Hana Schönwälderová

3.třída                    Lenka Haverly Šmoldasová

4.třída                    Mgr. Ilona Surá, Lenka Zourek Šuléřová, DiS.

5.třída                    Mgr. Edita Horáčková

Školní psycholog

Mgr. Petra Kadlecová

Speciální pedagog

Mgr. Radmila Doležalová

Školní družina

I.oddělení          Lenka Zourek Šuléřová, DiS. – vedoucí ŠD

II.oddělení         Hana Schönwälderová

Provozní zaměstnanci

Radek Nejedlík             – Správce budov

Romana Urbánková     – Uklizečka ZŠ

Jaroslava Kopřivová    – Vedoucí školní jídelny

Marcela Nováková       – Kuchařka ZŠ

Iva Hrubá                       – Pomocná síla ve školní kuchyni 

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr.Beata Forbergerová :      forbergerova@skolazabcice.cz

Mgr.Hana Flajšingerová :       flajsingerova@skolazabcice.cz

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz, 

Mgr. Michaela Kouřilová:       kourilova@skolazabcice.cz

Mgr.Markéta Uhlířová :          uhlirova@skolazabcice.cz

Mgr. Martina Mašterová :       masterova@skolazabcice.cz 

Mgr. Petra Kadlecová :            psycholog@skolazabcice.cz

Mgr. Radmila Doležalová :      dolezalova@skolazabcice.cz

Lenka Zourek Šuléřová, DiS. : sulerova@skolazabcice.cz

Lenka Haverly Šmoldasová :  smoldasova@skolazabcice.cz

Mgr. Ilona Surá :                      sura@skolazabcice.cz

Hana Schönwälderová:          schonwalderova@skolazabcice.cz

Eva Jarošová:                          jarosova@skolazabcice.cz

Mgr.Edita Horáčková             horackova@skolazabcice.cz

Jaroslava Kopřivová:              stravování@skolazabcice.cz

Radek Nejedlík   :                    skolnik@skolazabcice.cz

 Sborovna školy

+420 725 946 878   – volejte od 7,30 – 7,50 h a po vyučování, popřípadě do ředitelny

Školní družina (ranní a odpolední provoz)

+420 775 649 070

Školník

+420 608 493 068

Jídelna

+420  773 380 203, 8,30-16,30h pro ZŠ i MŠ

Internetová podpora výuky – Anglický jazyk – Mgr. Markéta Uhlířová

www.zabciceskola.webnode.cz