Sluníčka

TŘÍDA SLUNÍČKA

  Třídní učitelky: Kateřina Klouparová

                             Jana Skalníková

                  

                

Počet dětí 19 ve věku 3 –4,75 roků

Ve třídě si děti upevňují pravidla hygieny, sebeobsluhy a stolování – dětí se učí jíst příborem. Jsou vedeny k samostatnosti při všech výchovně-vzdělávacích činnostech, k dokončení zadaného úkolu a k úklidu po hře či jiné činnosti. Zaměřujeme se na jazykovou stránku dítěte, na vyjadřování přiměřeně věku, domluvu s kamarádem i dospělými. Cvičíme u dětí obratnost, manipulaci s různými předměty, seznamují se s různými výtvarnými technikami, učí se správnou techniku stříhání, lepení a skládání z papíru. Dbáme na empatii – vcítění se do druhého, na dodržování domluvených pravidel chování a jednání. Očekáváme účast a spolupráci rodičů pro fungování dětí v kolektivu. Rozvíjíme u dětí potřebu chránit životní prostředí formou EKO programů, tříděním odpadu, sběrem přírodnin, z nichž děti vyrábí rozmanité výtvory a výrobky. Dbáme na rozvoj dětí ve všech oblastech výchovy a vzdělání. Děti se seznamují s prvky jógy, pohybovým vyjádřením, s Orfovými nástroji – dětské rytmické nástroje a se zpěvem za doprovodu klavíru či kytary. Pro další vyžití dětí, v rámci zájmových aktivit nabízíme   taneční kroužek Zumby.