Šablony ZŠ a MŠ Žabčice III

Podpora společného vzdělávání dětí a žáků, prevence školní
neúspěšnosti, projektové vyučování v ZŠ a MŠ

https://skolazabcice.cz/wp-content/uploads/2017/01/znaky.png

Registrační číslo projektu :

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018417

Projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je realizován od 1. 9. 2020 do 28.2.2022. Přidělená dotace činí

676 286 Kč a je určena pro ZŠ a MŠ.

V rámci tohoto projektu v základní škole vedeme doučovací školní kroužky – ČJ, M, AJ a Kroužek na rozvoj logického myšlení. Dotace je také určena na rozvoj spolupráce mezi pedagogy a další vzdělávání pedagogických pracovníků. V ZŠ i MŠ jsou zařazeny projektové dny ve škole a v MŠ i mimo školu. Z projektu je i financován v obou školách školní aistent.

Plakát