Školní družina

Provoz školní družiny :

6 ,45-7,45 hod                      ranní družina

11,40-16,30 hod                  odpolední  družina

Kapacita školní družiny:                60 dětí

Ve školní družině se uskutečňují převážně zájmové a odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování, která probíhá nenásilnou formou.

Telefonní číslo : +420 775 649 070

Vnitřní řád ke stažení : ZDE

Úplata za ŠD  ke stažení : ZDE

Přihláška do školní družiny ke stažení : ZDE

Aktivity ŠD:

Ranní družina             hry, výtvarné činnosti

Rozvrh činností

Odpolední družina

11,40 -12,15   oběd

12,15 -13,00    odpočinková činnost

13,00 -14,00    zájmová a rekreační činnost

14,00 -15,00 zájmová a sportovní činnost (pobyt venku nebo ve sportovní hale)

15,00 -16,30 zájmová a odpočinková činnost

 

Kroužky integrované v činnosti školní družiny :

PondělíZdravé cvičení13,00
ÚterýVýtvarně tvořivý kroužek13,00
StředaDramatický kroužek13,00
Čtvrtek Deskové hry 13,00
Pátek13,00

Vychovatelky ŠD: 

I. oddělení        Lenka Zourek Šuléřová,DiS. -vedoucí ŠD

II. oddělení       Hana Schönwälderová