Schůzka rodičů MŠ

VE ČTVRTEK 27.SRPNA 2015 V 15:30 HODIN, SE KONÁ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ Z MŠ, V BUDOVĚ MŠ VE TŘÍDĚ ŽABEK. PO PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY SE RODIČE ROZEJDOU DO TŘÍD SPOLU S PANÍMI UČITELKAMI, DO KTERÝCH JSOU JEJICH DĚTI ZAŘAZENY.