Medvídci

Paní učitelky:

 

Bc. Markéta Kluchová

 

Počet dětí 24, ve věku 2,5 – 4 let.

Úkolem naší třídy, je pomoci dětem, aby se adaptovaly, nenásilně zapojily do skupiny a našly si v ní své místo.  Děti se učí hravou formou pravidlům života ve skupině a ve společnosti. Učíme děti, rozlišovat věci, které jsou jejich a věci, které patří skupině. Velký důraz klademe na sociální chování dětí – každý den si opakujeme, jak se k sobě máme chovat (děkuji, prosím, pozdravit, kamarádské chování) – k tomu nám slouží pravidla třídy: (kapičkové, nožičkové, srdíčkové, postýlkové, pusinkové). Nabízíme rozvoj motorických schopností, logického myšlení, kreativní činnosti,  grafomotorická cvičení a rozvoj matematických dovedností.

Děti se učí:

 • zvládat sebeobsluhu
 • odstraňovat strach z nového a neznámého prostředí
 • mít rád sebe, své kamarády, rodiče, paní učitelky i ostatní zaměstnance MŠ
 • ohleduplnosti ke svému okolí
 • udržovat pořádek a uklízet hračky na své místo
 • základům slušného chování (poděkovat, umět půjčit hračku, omluvit se, poprosit, …)
 • znát své jméno, svůj věk, jména svých rodičů
 • písničky za doprovodu hud. nástrojů (keybord,triangl, bubínek, dřívka, činely, …)
 • básničky, rytmizaci slov
 • orientaci v prostoru
 • cvičení s hudbou
 • vyprávět pohádky za pomocí loutek a rozvíjet tak slovní zásobu
 • malovat vodovými barvami, kreslit křídami, voskovkami a pastelkami, stříhat nůžkami
 • rozvíjet motoriku za pomocí modelíny

 

V rámci zájmových kroužků nabízíme dětem taneční kroužek Zumby, Angličtinku hrou .