Zápis do ZŠ

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017-2018

Informace pro rodiče

Zápis žáků se koná v pondělí  3. dubna 2017 od 14,30 hod.

zápis do školy pozvánka 2017

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2010 do 31.8.2011. Dětem, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky se dostaví znovu.

Prosíme rodiče ( zákonné zástupce), aby si vyzvedli v mateřské škole nebo nebo stáhli z webu školy  ( Administrativa – Formuláře ke stažení- Zápis do ZŠ) formuláře:

  • Žádost o přijetí žáka
  • Zápisní list
  • Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o odklad, která je k dispozici v MŠ nebo na webu školy. Žádost musí mít škola k dispozici nejpozději v den zápisu. K žádosti je třeba přiložit ( nejlépe v den zápisu, nejpozději však do 31.5.2017) doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1.9.2011 do 30.6.2012 musí zákonný zástupce doložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře.