Zájmové kroužky

Od 1.10. začínají pracovat všechny zájmové kroužky !!