Zápis do MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Vyhlášení zápisu do MŠ školní rok 2023/2024ZDE

TERMÍN ZÁPISU : 11. KVĚTNA 2023 . 10,00-15,30h

Elektronický předzápis:

Od 14.4.2023 se prosím zaregistrujte k zápisu online zde. Zjednodušíte nám tak proces přijetí Vašeho dítěte. Žádost o přijetí vytiskneme a v den zápisu necháme Vámi podepsat.

Zápisu se lze zúčastnit i bez předzápisu, ale elektronický předzápis je pro všechny jednodušší (netisknete žádost, dotazník)

Zápis

S sebou si vezměte následující:

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE – ke stažení ZDE

  • Občanský průkaz
  • Kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená)
  • Ti, co neodeslali elektronický předzápis -Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  (ke stažení v sekci Zápis)

Pokud nebudete moci zápis z vážných důvodů v uvedené dny zvládnout, kontaktujte  zástupkyni ředitelky školy.

Nahlížení do spisu

  • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné v středu 24. května 2023 mezi 8.-10. hodinou po telefonické domluvě.

Zveřejnění výsledků

  • nejdříve 5. června 2023 na stránkách školy zveřejníme výsledky přijímacího řízení. (nejpozději 9.června)
  • Tentýž den v papírové podobě na nástěnce v   MŠ.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou.

Žádost do MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ