Základní informace

Název:                      

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

: 65 26 48 43, DIČ : 65264843 cz

Zřizovatel: Obec Žabčice

Provoz mateřské školy: 6.30-16.30hod.

Adresa ředitelství : Školní 447, 66463 Žabčice

Adresa MŠ – odloučené pracoviště:Nádražní 367, 66463 Žabčice

Telefon MŠ :

+420 547 234 427

+420 737 844 313 (omlouvání dětí, možnost poslat sms)

Ředitelka školy :Mgr. Kateřina Svobodová

+420 547 234 436, +420 774 717 999

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

Telefon- vedoucí ŠJ:+420 547 234 484

Omlouvání stravného (pouze sms) :+420 737 844 313

Číslo účtu :111308796/0300

e-mail MŠ: ms@skolazabcice.cz

e-mail ředitelství školy:   reditelka@skolazabcice.cz ,

ZÁPIS DO MŠ – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – 4.-11.5.2020

 Školní  rok 2019/2020

Školné pro školní rok 2019/2020

Školné se platí 450,- Kč za měsíc.

Pokud je dítě na celý měsíc omluveno, zaplatí polovinu tj.225,-Kč.

Předškoláci školné neplatí.

Celé školné se platí,i když je dítě za celý měsíc v MŠ přítomno jen jeden den.

Rozdělení tříd 

Třída Žabky:

Dana Mrázková – zástupce ŘŠ

Irena Nosková – učitelka

Božena Vráblíková – školní asistent

Třída Sluníčka:   

Bc. Markéta Kluchová –  učitelka

Eva Koníčková  – učitelka

Božena Vráblíková – učitelka

Třída Myšky:      

Kateřina Klouparová  – učitelka

Jana Skalníková  – učitelka

Lenka Vernerová – asistent pedagoga

Provozní zaměstnanci 

Pavel Procházka                   správce budov

Helena Kopřivová               uklizečka MŠ

Blanka Hýsková                   uklizečka MŠ, školnice

Jaroslava Kopřivová         vedoucí školní jídelny

Hana Peterková                   kuchařka MŠ

Radovana Ludvíková       pomocná síla ve ŠJ