ZÁPIS MŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022- zde

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon,správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníkůa zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti:

Žádost do MŠ – ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ – ZDE

Žádost lze vyzvednout osobně v budově ZŠ- každé pondělí mezi 9.-10.h

Žádost vyplňte čitelně a uveďte aktuální telefonní čísla a e-mailovou adresu pro další komunikaci. Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2021. K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu dítěte. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení. Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte.Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

Termín zápisu je od 3. 5. do 14. 5. 2021

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost,  kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení) je možné doručit:

  1. do datové schránky školy – jjymjcn
  2. emailem s ověřeným elektronickým podpisem
  3. poštou – na adresu ředitelství školy- ZŠ a MŠ Žabčice, Školní 447, 66463 Žabčice
  4. osobně – v pondělí 3. a 10.5.2021 od 8-10h do MŠ nebo ZŠ o 8.-10.h

Registrační čísla s dalšími informacemi Vám budou sdělena prostřednictvím e-mailu .

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a informační tabuli na budovách MŠ a ZŠ.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 1. 6. 2021.