Zápis do mateřské školy – školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti:

Žádost do MŠ – ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ – ZDE

Čestné prohlášení o očkování – ZDE

Žádost lze vyzvednout osobně v budově ZŠ- každé pondělí mezi 9.-10.h

Žádost vyplňte čitelně a uveďte aktuální telefonní čísla a e-mailovou adresu pro další komunikaci. Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2020. K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu dítěte. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení. Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte. Pokud nebudete mít možnost si potvrzení zajistit, vyplňte tiskopis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ a doložte k žádosti s kopií očkovacího průkazu. Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

Podání žádosti:

Bez osobní účasti od 4. 5. do 11. 5. 2020

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení) je možné doručit:

  1. do datové schránky školy – jjymjcn
  2. emailem s ověřeným elektronickým podpisem
  3. poštou – na adresu ředitelství školy- ZŠ a MŠ Žabčice, Školní 447, 66463 Žabčice
  4. osobně – v pondělí 4. a 11.5.2020 do ZŠ.

Registrační čísla s dalšími informacemi Vám budou sdělena prostřednictvím e-mailu .

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a informační tabuli na budovách MŠ a ZŠ.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 1. 6. 2020.