Zahájení školního roku 2021/2022 v ZŠ

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1.9. 2021
2.-5. třída v 8h, tento den proběhne testování antigenními testy na covid, poté se dozví informace ke školnímu roku. Končí mezi 8,30-9.h
1.třída – v 9,30h slavnostní zahájení – děti přivítá pan starosta, paní ředitelka, třídní učitelka, asistentka a vychovatelky. Na konci budou žáci testováni antigenními testy.

Školní družina a jídelna bude v provozu až od 2.9.2021.

Výuka 2.-3.9.2021
1.třída
2.9. – 1. a 2.vyučovací hodina, pak si děti přebere školní družina
3.9. – 1.-3.vyučovací hodina, pak školní družina

2.-5.třída
od 2.9 – podle rozvrhu

Další týden všechny třídy podle rozvrhu.

Roušky
První školní den budou mít v prostorách školy rodiče respirátory. Žáci 2.-5. třídy pouze ve společných prostorách školy. Prvňáčci budou 1. školní den bez roušek. Další dny platí stejná pravidla pro všechny třídy – testovaní žáci ve třídě bez roušek, společné prostory s rouškami.
Další dny bude vstup rodičů do školy omezen. Děti bude přebírat dozor hned u vstupních dveří školy.

Testování antigenními testy
1., 6. a 9. září

Vyjádření MŠMT