Uzavření MŠ ve dnech 25.-28.1.2019

Z důvodu vysoké nemocnosti a po konzultaci s pracovníky Krajské hygienické stanice Brno jsem rozhodla v souladu s metodickým pokynem MŠMT a Zákonem o ochraně zdraví

uzavřít  provoz MŠ ve dnech 25. – 28.ledna 2019.

 

Dnešní den bude ještě provoz zajištěn, abychom umožnili rodičům dětí zařídit vše potřebné u svých zaměstnavatelů.

Se zřizovatelem projednáno dnes 24.1.2019

Uzavření MŠ