Testování nadání žáků 4.třídy

Leták

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila do projektu, díky kterému Vám můžeme nabídnout testování různých schopností Vašeho dítěte. Celé testování je zdarma a navíc je pro děti zábavné, protože jsou testy pojaté jako jednoduché videohry s komiksovou grafikou. Tyto diagnostické hry jsou zaměřené na logické myšlení a efektivitu učení.

Prvním cílem testování je poskytnout všem rodičům informace o schopnostech jejich dětí. Tyto informace je možné využít k přemýšlení nad tím, jak schopnosti dále rozvíjet, na co se zaměřit při výuce apod.

Druhým cílem je podpora nadaných žáků na naší škole. Nejdříve však musíme takové žáky identifikovat. Právě proto jsme se rozhodli zapojit do aktivit již zmíněného krajského projektu s názvem „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“.

Kdo to vymyslel

Projekt realizuje JCMM ve spolupráci s psychology z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU), hlavním řešitelem projektu je Jihomoravský kraj. Více o testování a projektu samotném se dozvíte na www.jsmenadani.cz.

Více o testech

Autory systému Invenio – již zmíněných zábavných testů, jsou psychologové z FSS MU. Ačkoliv jsou testy systému Invenio pojaty jako zábavné počítačové hry, jedná se o ověřené psychologické metody vytvořené odborníky z oblasti psychodiagnostiky. Invenio je moderní online psychodiagnostický systém určený ke screeningu profilu schopností žáků prvního stupně ZŠ a vychází z nejmodernější psychologické teorie. Testy splňují standardy kladené na podobné metody u nás i ve světě. Více se o testech a systému Invenio dozvíte na www.invenio.muni.cz.

Proč se přihlásit

Jde o bezplatnou dobrovolnou jednorázovou aktivitu s velkou přidanou hodnotou pro Vás a Vaše dítě. Autoři systému Invenio mají zkušenosti s tím, že díky herní povaze testy žáky nestresují a nenudí. Naopak – většina žáků považuje testování za velmi zábavné. Vy ihned po testování obdržíte zprávu s informacemi o schopnostech Vašeho dítěte, včetně doporučení, jak dítě podporovat a rozvíjet při učení. Myslíme si, že tyto informace mohou být pro Vás užitečné, ať už Vaše dítě dopadne v testech jakkoli. Například pro přemýšlení o rozvoji zjištěných schopností a pro nastavení dalších vzdělávacích aktivit.

V případě zjištěného nadání se Vám navíc ozvou odborníci z JCMM a nabídnou Vám a Vašemu dítěti podporu – poradenství a rozvojové aktivity.

Jak to bude probíhat

Testování bude probíhat ve skupinách v dopoledních hodinách v počítačové učebně naší školy, nemusíte si brát dovolenou, ani děti stresovat cizím prostředím. Své dítě k testování přihlásíte velmi jednoduše online registrací. Děti absolvují celkem tři testy, které jsou zaměřené na logické myšlení a efektivitu učení. Na každý test je vyhrazena jedna vyučovací hodina.

Co bude následovat po testu

Výsledky testu ve srozumitelné textové podobě v pdf naleznete krátce po absolvování testu v systému Invenio, do kterého se zaregistrujete. V případě, že dítě získá v některém z logických testů výrazně nadprůměrné výsledky, nabídne mu JCMM bezplatnou účast na rozvojových mimoškolních aktivitách (klub pro nadané, genius karta, podpora mentora, letní příměstský tábor) a psychologické poradenství pro dítě i rodiče. Informace o zjištěném nadání bude předána také naší škole, abychom i ve vyučování mohli identifikované nadání podpořit. Ostatní výsledky se dozvíte pouze Vy – rodiče.

Může se stát, že má Vaše dítě potvrzené mimořádné nadání z pedagogicko-psychologické poradny, ale v diagnostických hrách Invenio výjimečně nadprůměrných výsledků nedosáhne (může k tomu dojít např. proto, že Invenio je zaměřené na mírně odlišné schopnosti než testy z PPP). I v tomto případě můžete požádat o podporu ze strany JCMM na e-mailu nadanijmk@jcmm.cz.

Chci své dítě přihlásit

Jednoduše klikněte na odkaz zde, zaregistrujte se a poskytněte souhlas s testováním. Při registraci, prosím, čtěte pečlivě pokyny – je nutné vše doklikat až do konce, aby byla registrace dokončena. Podrobný návod, který Vám pomůže v případě jakýchkoliv potíží s registrací, naleznete na odkazu https://www.invenio.muni.cz/registrace-navod-pro-rodice. Případně napište na e-mail registrace@invenio.muni.cz, kde Vám kolegové z Masarykovy univerzity pomohou.

Zaregistrujte se prosím co nejdříve, nejpozději do 31.10. 2022. Registrace po tomto termínu nebude možná. Testováníproběhne na naší škole v průběhu 7.-11.10. 2022

Vážení rodiče, budeme moc rádi, pokud své dítě do této aktivity přihlásíte. Věříme, že pro děti může být tato aktivita zábavná a Vy získáte orientační představu o schopnostech Vašeho syna/Vaší dcery.

Jakékoliv dotazy prosím směřujte na mne

S přátelským pozdravem,

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová, Ředitelka školy