ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 8.DUBNA 2024

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Informace k zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Žabčice se uskuteční v pondělí 8. dubna 2024 v čase 14,00-17,30

Kritéria přijetí do ZŠ Žabčice:

1.Děti s trvalým pobytem v Žabčicích.
2. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Žabčice.
3. Děti s jiným trvalým pobytem.

Elektronický předzápis:

Od 1. 3. 2024 se prosím zaregistrujte k zápisu online zde. Zjednodušíte nám tak proces přijetí Vašeho dítěte. Žádost o přijetí vytiskneme a v den zápisu necháme Vámi podepsat. Až k nám žádost dorazí a my ji potvrdíme, pošleme Vám odkaz k registraci času zápisu.

Zápisu se lze zúčastnit i bez předzápisu, ale elektronický předzápis je pro všechny jednodušší (netisknete žádost, dotazník,  můžete si zarezervovat čas zápisu)

Zápis

S sebou si vezměte následující:

  • Občanský průkaz
  • Kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená)
  • Ti, co neodeslali elektronický předzápis -Vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (ke stažení v sekci Zápis)
  • Ti, co neodeslali elektronický předzápis -Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení v sekci Zápis)

Pokud nebudete moci zápis z vážných důvodů v uvedené dny zvládnout, kontaktujte  ředitelku školy.

Nahlížení do spisu

  • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné ve středu 17. dubna 2024 mezi 8.-10. hodinou po telefonické domluvě (+420 774 717 999).

Zveřejnění výsledků

  • 22. dubna 2024 na stránkách školy zveřejníme výsledky přijímacího řízení.
  • Tentýž den v papírové podobě na nástěnce v ZŠ a v  MŠ.
  • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou.

Odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost včetně doporučujících vyjádření je nejlépe předat škole do 1. května 2024. Pokud v den zápisu chcete podat žádost o odklad a ještě nemáte potřebné dokumenty (zpráva odborného lékaře/klinického psychologa, doporučení z PPP/SPC), i tak podejte žádost o odklad a správní řízení bude přerušeno do doby vyřízení dokumentů, nejdéle do 31.5.2024.

Žádost do ZŠ

Zápisový list

Žádost o odklad

Kritéria pro přijetí do ZŠ