Schůzka v MŠ -10.6.2015

Schůzka v Mateřské škole se uskuteční 10.6.v  15,30- předání Rozhodnutí o přijetí a informace pro rodiče ke školnímu roku 2015/16