Schůzka s rodiči – mateřská škola

SCHŮZKA S RODIČI  V MŠ ŽABČICE ( bez dětí)

VE ČTVRTEK 29. SRPNA 2019 V 15:30 HODIN SE KONÁ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY, V BUDOVĚ MŠ VE TŘÍDĚ ŽABEK. PO PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY,

SE RODIČE ROZEJDOU DO TŘÍD, DO KTERÝCH JSOU JEJICH DĚTI ZAŘAZENY.