Schůze rodičů

V úterý 13. září se bude v budově základní školy v 16h konat Plenární schůze Klubu přátel školy, kde se rodiče dozví informace k novému školnímu roku. Po schůzi budou krátké třídní schůzky