Schůze Klubu přátel školy a třídní schůzky

V pondělí 1.9.2015 od 16h bude schůze KPŠ a po ní krátké třídní schůzky