PROVOZ ZŠ

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od 17.5.2021 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ZŠ a to bez rotací. Výuka bude probíhat prezenčně (ve škole každý den).

Žáci budou testováni neinvazivními Ag testy 1x týdně (vždy v pondělí).  Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Nadále platí povinnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole.

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu. Není již nutné zachovávat homogenitu skupin a tříd. 

Školní družina bude v provozu v běžném režimu.

Rozvrh a čas výuky:

1.-3.třída

1.h       8,00     -8,45

2.h       8,55     -9,40

3.h       10,00   -10,45

4.h       10,55   -11,40

5.h       11,50   -12,35

4.,5.třída

1.h       8,00     -8,45

2.h       8,55     -9,40

3.h       10,00   -10,45

4.h       10,55   -11,40

5.h       12,00   -12,45

6.h       12,55   -13,40

Testování

 • Plakát
 • v ZŠ -bude probíhat každé pondělí před první vyučovací hodinou (zahájení v 7,30-7,40h) v určené místnosti
 • testy si budou žáci dělat sami pod dohledem třídních učitelů, asistentů pedagoga. Dětem 1.-3.třídy mohou s testy pomáhat rodiče
 • bez testu nebude možná přítomnost žáka na prezenční výuce
 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
 • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • V případě pozitivního výsledku testu vás škola kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.
 • Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

ODKAZY:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17.5.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 10.5.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ- TESTOVÁNÍ

MANUÁL-PROVOZ ŠKOL

MANUÁL TESTOVÁNÍ

Pravidla zůstávají

 • nošení roušek povinné – papírové roušky nebo respirátor (dvě roušky v igelitovém sáčku)
 • v MŠ ochranu úst pouze zaměstnanci školy, děti nemusí
 • mytí a dezinfekce rukou
 • větrání všech prostor

ODKAZY:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Vysvětlující informace najdete na https://testovani.edu.cz/https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Testování- EDU