Příměstský letní tábor pro děti ZŠ

V letošním školním roce opět naše škola organizuje pro žáky 2 příměstské tábory

26. – 30.července 2021

9. – 13. srpna 2021

Podmínkou pro využití dotace je dítě navštěvující 1. stupeň ZŠ a rodič pracující, studující nebo účastník rekvalifikace.

Cena tábora: 500 Kč s využitím dotace, cena zahrnuje oběd, pitný režim, kvalifikovaný dozor, sportovní a doplňkové potřeby

Pro využití dotace z programu OPZL je potřeba doložit oběma rodiči následující doklady potvrzené v měsíci červnu:

  • zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru na předepsaný formulář
  • OSVČ doloží potvrzení o evidence na ČSSZ
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu na předepsaný formulář
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na předepsaný formulář

V této chvíli je kapacita naplněná, pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte, napište email, děti budou zapsáni jako náhradníci.