Přání

Krásné a pohodové svátky vánoční, hodně zdraví a štěstí v roce 2019

přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Žabčice.