OZNÁMENÍ

Mimořádný zápis do ZŠ a MŠ Žabčice dle zákona LEX Ukrajina se bude konat ve středu 15.6. 2022 v době 10,00-11,00h. Předškolní děti-v budově MŠ, školáci-v budově ZŠ. S sebou přineste potřebné doklady.

K žádosti je nutné doložit:

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí
    3 pracovní dny ode dne této změny.

Žádost – ZDE

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová, ředitelka školy