Mimořádné opatření-uzavření školy od 11.3.2020

Za základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Ministerstva zdravotnictví se od zítřejšího dne zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách.
Školy budou uzavřeny do odvolání.
Žákům budou pravidelně vyučujícími zasílány úkoly, které mají pravidelně doma vypracovávat, vše prostřednictvím Edupage a do emailů rodičů.
Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka školy

MimoY_ádné_opatY_ení_-_uzavY_ení_základních_stY_edních_a_vysokých_a_kol_od_11._3._2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): ZDE
Informace : ZDE