Informace pro rodiče – prosinec 2020 -Mimořádná opatření COVID-19

Vážení rodiče, počítáme s tím, že od pondělí 30.11.2020 se bude ve škole vzdělávat celý 1.stupeň. Abychom dodrželi nařízení daná MŠMT, museli jsme opět upravit časy pro vstup žáků do školy (aby se nemíchali v šatnách) a časy pro výdej stravy jednotlivých tříd (dodržení homogenity).
Homogenita skupin musí být i ve školní družině. Z důvodu nedostatku vychovatelů jsme se rozhodli, že ranní družinu nabídneme pouze pro děti 1.a 2.třídy, odpolední družina bude pro 1.-4.třídu a to tak, že všechny oddělení ŠD budou v samostatných třídách. Pro 3. a 4.třídu bude v provozu ŠD pouze do 15.h. Mimořádně jsme zavedli z důvodu bezpečnosti a pohybu dětí po škole časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD – 13,30;14,00; 14,30;15,00;15,30;16,00 .
Po celou dobu pobytu ve škole jsme všichni povinni nosit roušky, výjimka je pro dobu svačiny a oběda (1 roušku mají na sobě, 2 v uzavřeném sáčku). Budeme hodně větrat, ať jsou děti dostatečně oblečené a budou chodit na procházky.
Prezenční školní kroužky budou pouze pro jednotlivé třídy (keramika), tam, kde byly děti z různých tříd (doučování AJ,ČJ,M, Deskové hry), budou kroužky pořád distančně. Sportovní kroužky jsou pozastaveny.

Vstup do školy- časy

Výdej stravy – časy

Informace MŠMT z 20.11.2020

Opatření PES- školství

Metodický postup MZ pro školy