Jarní prázdniny-příměstský tábor

Příměstský tábor o jarních prázdninách

Termín: 5. – 9. 2. 2018

Denně od 7 do 17hod

Tábor je určen pro žáky naší školy 1.-5.ročníku + děti z  přípravného ročníku. Je hrazen z dotačního fondu OPLZ Prorodinná politika, rodiče uhradí jen zvýhodněné stravné . Děti se budou stravovat v naší MŠ.

 

K využití dotace OPLZ Prorodinná politika je třeba každému dítěti písemně doložit, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

  • Jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost
  • V případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni do procesu vzdělávání či rekvalifikace

Příměstský tábor – jarní prázdniny – přihláška

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce_

Vzor potvrzení

V případě zájmu o příměstský tábor kontaktujte ředitelku školy.

Email:  zszabcice@skolniweb.cz

Uzávěrka přihlášek je 26. 1.