Hovorové hodiny

21.listopadu se budou od 14h  konat  hovorové hodiny, kde budou zákonní zástupci informováni o chování a prospěchu svých dětí .

Zároveň se dozví informace o plánovaných akcích školy.