Důležité informace – koronavirus

Dobrý den, žádáme rodiče dětí a žáků, kteří v posledních dnech navštívili některou z rizikových oblastí, aby v případě, že žáci budou vykazovat známky virového onemocnění nebo pokud budou mít zvýšenou teplotu, je ponechali v domácím ošetření, kontaktovali lékaře a informovali školu.

V případě, kdy necháte Vaše dítě v domácí karanténě, žádáme Vás, abyste informovali přímo ředitelku školy,

e-mail: reditelka@skolazabcice.cz,      nebo tel.: 547234436.

Absence bude v tomto případě omluvena, učivo předáme prostřednictvím e-mailu.

V případě kontaktu s nakaženým žádáme, abyste neprodleně informovali vedení školy.

Jak konkrétně bychom se měli chránit?

Postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla ,
  • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou.

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS či infekci MERS.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Ministerstvo školství doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

 V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je nutné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

 Odkazy na důležité weby:

Kontakty na Krajské hygienické stanice: KHS Brno

Zdroj: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru