Základní informace

Oficiální název:

Základní škola  a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa :Školní 447, 664 63 Žabčice

IČ: 65264843, DIČ : 6526483cz

Číslo účtu: 111308796/0300

Datová schránka : jjymjcn

Zřizovatel : Obec Žabčice

 

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Svobodová

+420 547 234 436

+420 774 717 999

zszabcice@skolniweb.cz

reditelka@skolazabcice.cz

 

Pedagogický sbor :

Rozdělení tříd – školní rok 2018/2019

Přípravná třída     Bc. Alena Vyhnánková

1.třída                     Mgr. Hana Flajšingerová

2.třída                    Mgr. Michaela Kouřilová

3.třída                    Mgr. Beata Forbergerová

4.třída                    Mgr. Markéta Uhlířová

5.třída                    Mgr. Kateřina Svobodová

Mgr. Martina Mašterová

Učitelky

Bc. Alena Vyhnánková

Asistenti pedagoga

1.třída           Lenka Šuléřová, DiS.

3.třída           Ivana Zajícová

4.třída           Bc. Sabina Sedláčková

5.třída            Jana Skalníková

Školní Psycholog

Mgr. Petra Kadlecová

Školní družina

I.oddělení          Lenka Šuléřová, DiS. – vedoucí ŠD

II.oddělení        Ivana Zajícová

Provozní zaměstnanci

Pavel Procházka            – Správce budov

Jitka Mžíčková             – Uklizečka ZŠ

Jaroslava Kopřivová    – Vedoucí školní jídelny

Marcela Nováková       – Kuchařka ZŠ

Květoslava Feilerová   – Pomocná síla ve školní kuchyni

 

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr.Beata Forbergerová :      forbergerova@skolazabcice.cz

Mgr.Hana Flajšingerová :       flajsingerova@skolazabcice.cz

Mgr. Kateřina Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz, zszabcice@skolniweb.cz

Mgr. Michaela Kouřilová:       kourilova@skolazabcice.cz

Mgr.Markéta Uhlířová :          uhlirova@skolazabcice.cz

Mgr. Martina Mašterová :       masterova@skolazabcice.cz

Bc. Alena Vyhnánková :           vyhnankova@skolazabcice.cz

Mgr. Petra Kadlecová :            psycholog@skolazabcice.cz

Lenka Šuléřová, DiS. :            sulerova@skolazabcice.cz

Ivana Zajícová :                       zajicova@skolazabcice.cz

Bc.Sabina Sedláčková:           sedlackova@skolazabcice.cz

Jana Skalníková:                     skalnikova@skolazabcice.cz

Jaroslava Kopřivová:              stravování@skolazabcice.cz

Pavel Procházka :                    prochazka@skolazabcice.cz

 Sborovna školy

+420  547 234 483  – volejte od 7,30 – 7,50 h a po vyučování, popřípadě do ředitelny

 

Přípravná třída (dopoledne) + Školní družina (odpoledne)

+420 775 649 070

 

Jídelna

+420  547 234 484

+420 773 380 203  – omlouvání obědů formou SMS

Internetová podpora výuky – Anglický jazyk – Mgr. Markéta Uhlířová

www.zabciceskola.webnode.cz