Základní informace

Oficiální název:

Základní škola  a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa :Školní 447, 664 63 Žabčice

IČ: 65264843, DIČ : 6526483cz

Číslo účtu: 111308796/0300

Datová schránka : jjymjcn

Zřizovatel : Obec Žabčice

 

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Svobodová

+420 547 234 436

+420 774 717 999

zszabcice@skolniweb.cz

 

Pedagogický sbor :

Rozdělení tříd – školní rok 2017/2018

Přípravná třída     Bc. Alena Vyhnánková

1.třída                     Mgr. Michaela Kouřilová

2.třída                    Mgr. Beata Forbergerová

3.třída                    Mgr. Hana Flajšingerová

4.třída                    Mgr. Kateřina Svobodová

5.třída                    Mgr. Markéta Uhlířová

Učitelky

Mgr. Martina Mašterová

Lenka Šuléřová, DiS.

Asistenti pedagoga

2.třída           Ivana Zajícová

3.třída           Lenka Šuléřová, DiS.

4.třída           Jana Skalníková

Školní Psycholog

Mgr. Petra Daňsová

Školní družina

Lenka Šuléřová, DiS. – vedoucí ŠD

Ivana Zajícová

Provozní zaměstnanci

Pavel Procházka            – Správce budov

Jitka Mžíčková             – Uklizečka ZŠ

Jaroslava Kopřivová    – Vedoucí školní jídelny

Marcela Nováková       – Kuchařka ZŠ

Květoslava Feilerová   – Pomocná síla ve školní kuchyni

 

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr.Beata Forbergerová :      forbergerova.zszabcice@seznam.cz

Mgr.Hana Flajšingerová :       hanaflajsingerova@seznam.cz

Mgr. Kateřina Svobodová :    zszabcice@skolniweb.cz

Mgr. Michaela Kouřilová :     kourilova.michaela@seznam.cz

Mgr.Markéta Uhlířová :         marketa.uhlirova@centrum.cz

Mgr. Martina Mašterová :      martinamasterova@seznam.cz

Bc. Alena Vyhnánková :                alenavyhnankova@centrum.cz

Mgr. Petra Daňsová:               petradansova@gmail.com

Lenka Šuléřová, DiS. :            lenkaskupa@centrum.cz

Ivana Zajícová :                       ivanka.zajicova@gmail.com

Jaroslava Kopřivová:              jarka.kop@seznam.cz

Pavel Procházka :                    pp.budik@seznam.cz

 Sborovna školy

+420  547 234 483  – volejte od 7,30 – 7,50 h a po vyučování, popřípadě do ředitelny

Jídelna

+420  547 234 484

+420 773 380 203  – omlouvání obědů formou SMS

Internetová podpora výuky – Anglický jazyk – Mgr. Markéta Uhlířová

www.zabciceskola.webnode.cz