Základní informace

Oficiální název:

Základní škola  a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa :Školní 447, 664 63 Žabčice

IČ: 65264843, DIČ : 6526483cz

Číslo účtu: 111308796/0300

Datová schránka : jjymjcn

Zřizovatel : Obec Žabčice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

 

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Svobodová

+420 547 234 436

+420 774 717 999

reditelka@skolazabcice.cz

 

Pedagogický sbor :

Rozdělení tříd – školní rok 2019/2020

Přípravná třída     Bc. Alena Vyhnánková

1.třída                     Mgr. Beata Forbergerová

2.třída                    Mgr. Hana Flajšingerová

3.třída                    Mgr. Michaela Kouřilová

4.třída                    Mgr. Kateřina Svobodová

                                 Mgr. Martina Mašterová

5.třída                    Mgr. Markéta Uhlířová

 

Učitelky                Mgr. Hana Kudličková

 

Asistenti pedagoga

1.třída                    Lenka    Šmoldasová

2.třída                    Lenka Šuléřová, Dis.

3.třída                    Ivana Zajícová ml.      

4.třída                    Mgr. Hana Kudličková         

 

 

Školní asistent   

Ivana Zajícová st.

 

Školní Psycholog

Mgr. Petra Kadlecová

Školní družina

I.oddělení          Lenka Šuléřová, DiS. – vedoucí ŠD

II.oddělení        Ivana Zajícová

Školní asistent

Lenka Šmoldasová

 

Provozní zaměstnanci

Pavel Procházka            – Správce budov

Jitka Mžíčková             – Uklizečka ZŠ

Jaroslava Kopřivová    – Vedoucí školní jídelny

Marcela Nováková       – Kuchařka ZŠ

Miroslava Kertészová  – Pomocná síla ve školní kuchyni

 

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr.Beata Forbergerová :      forbergerova@skolazabcice.cz

Mgr.Hana Flajšingerová :       flajsingerova@skolazabcice.cz

Mgr. Kateřina Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz, 

Mgr. Michaela Kouřilová:       kourilova@skolazabcice.cz

Mgr.Markéta Uhlířová :          uhlirova@skolazabcice.cz

Mgr. Martina Mašterová :       masterova@skolazabcice.cz

Bc. Alena Vyhnánková :           vyhnankova@skolazabcice.cz

Mgr. Petra Kadlecová :            psycholog@skolazabcice.cz

Lenka Šuléřová, DiS. :            sulerova@skolazabcice.cz

Ivana Zajícová :                       zajicova@skolazabcice.cz

Lenka Šmoldasová :                smoldasova@skolazabcice.cz

Mgr. Hana Kudličková:          kudlickova@skolazabcice.cz

Ivana Zajicova ŠA :                 zajicovasa@skolazabcice.cz

Jaroslava Kopřivová:              stravování@skolazabcice.cz

Pavel Procházka :                    prochazka@skolazabcice.cz

 Sborovna školy

+420  547 234 483  – volejte od 7,30 – 7,50 h a po vyučování, popřípadě do ředitelny

 

Přípravná třída (dopoledne) + Školní družina (odpoledne)

+420 775 649 070

 

Jídelna

+420  547 234 484

+420 773 380 203  – omlouvání obědů formou SMS

Internetová podpora výuky – Anglický jazyk – Mgr. Markéta Uhlířová

www.zabciceskola.webnode.cz