Základní informace

Oficiální název:

Základní škola  a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Adresa :Školní 447, 664 63 Žabčice

IČ: 65264843, DIČ : 6526483cz

Číslo účtu: 111308796/0300

Datová schránka : jjymjcn

Zřizovatel : Obec Žabčice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : gdpr@jkaccounting.cz ,   725654319

 

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

+420 547 234 436

+420 774 717 999

reditelka@skolazabcice.cz

 

Pedagogický sbor :

Rozdělení tříd – školní rok 2020/2021

1.třída                     Mgr. Michaela Kouřilová

2.třída                    Mgr. Beata Forbergerová

3.třída                    Mgr. Hana Flajšingerová

4.třída                    Mgr. Markéta Uhlířová

5.třída                    Mgr. Kateřina Maňák Svobodová

                                 Mgr. Martina Mašterová

 

Učitelky                Mgr. Markéta Tarczewska, Ph.D.

 

Asistenti pedagoga

1.třída                    Ivana Zajícová

2.třída                    Lenka Šmoldasová

3.třída                    Lenka Šuléřová, DiS.    

4.třída                    Mgr. Ilona Surá

5.třída                    Mgr. Hana Kudličková        

 

Školní asistent   

Ivana Zajícová st.

 

Školní psycholog

Mgr. Petra Kadlecová

Speciální pedagog

Mgr. Beata Forbergerová

Mgr. Michaela Kouřilová

 

Školní družina

I.oddělení          Lenka Šuléřová, DiS. – vedoucí ŠD

II.oddělení        Ivana Zajícová

 

Provozní zaměstnanci

Pavel Procházka            – Správce budov

Jitka Mžíčková             – Uklizečka ZŠ

Radovana Ludvíková    – Vedoucí školní jídelny

Marcela Nováková       – Kuchařka ZŠ

Miroslava Kertészová  – Pomocná síla ve školní kuchyni

 

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Mgr.Beata Forbergerová :      forbergerova@skolazabcice.cz

Mgr.Hana Flajšingerová :       flajsingerova@skolazabcice.cz

Mgr. Kateřina Maňák Svobodová :     reditelka@skolazabcice.cz, 

Mgr. Michaela Kouřilová:       kourilova@skolazabcice.cz

Mgr.Markéta Uhlířová :          uhlirova@skolazabcice.cz

Mgr. Martina Mašterová :       masterova@skolazabcice.cz

Mgr. Markéta Tarzcewska,Ph.D. :      tarczewska@skolazabcice.cz

Mgr. Petra Kadlecová :            psycholog@skolazabcice.cz

Lenka Šuléřová, DiS. :            sulerova@skolazabcice.cz

Ivana Zajícová :                       zajicova@skolazabcice.cz

Lenka Šmoldasová :                smoldasova@skolazabcice.cz

Mgr. Hana Kudličková:          kudlickova@skolazabcice.cz

Mgr. Ilona Surá :                      sura@skolazabcice.cz

Ivana Zajicova ŠA :                 zajicovasa@skolazabcice.cz

Radovana Ludvíková:              stravování@skolazabcice.cz

Pavel Procházka :                    prochazka@skolazabcice.cz

 Sborovna školy

+420  547 234 483  – volejte od 7,30 – 7,50 h a po vyučování, popřípadě do ředitelny

 

Školní družina (ranní a odpolední provoz)

+420 775 649 070

 

Jídelna

+420  547 234 484

+420 773 380 203  – omlouvání obědů formou SMS

Internetová podpora výuky – Anglický jazyk – Mgr. Markéta Uhlířová

www.zabciceskola.webnode.cz