Zájmové kroužky

Školní rok 2019/2020

Pondělí Keramika I. – nejmladší

Deskové hry, rozvoj logického myšlení

Florbal – nemladší

13h

13h

14h

Úterý Keramika II. (starší)

Doučování ČJ III.

13h

13h

Středa Angličtina pro nejmenší I.

Angličtina pro nejmenší II.

Počítačový a IT

 11,50h

13h

14h

Čtvrtek Doučování M

Doučování ČJ I. (2.-3.)

Doučování ČJ II. (4.-5.)

Doučování AJ

Pohodář

Keramika I.(mladší)

Florbal  II.(mladší)

7h

7h

7h

13h

13h

15h

14h

Pátek Florbal III. (starší) 13h

Zájmové kroužky organizované školní družinou

 

Pondělí Miniangličtinka

Taneční

12h

13h

Úterý Taneční (pro nejmenší)

Dramatický kroužek

13h

13h

Středa Sportovní 13h
Čtvrtek Výtvarný

Čtenářský

13h

13h

Pátek Tvořílek 13h

 

Edukativně stimulační skupina – předškoláci – od 6.1.2020

 Pondělí 15,30 od