Zájmové kroužky

Školní rok 2018/2019

Pondělí

Angličtina pro nejmenší (2.tř.)

Angličtina pro nejmenší (1.+0.)

Florbal – starší

Doučování ČJ I. (2. a 3..tř.)

Doučování ČJ II. (4. a 5.tř.)

11,50h

13h

13h

13h

13h

Úterý

Keramika II. (starší)

Florbal – starší

13h

13h

Středa

Fotbal

Doučování ČJ III. (3.-5.třída)

Deskové hry, rozvoj logického myšlení

 13h

13h

13h

Čtvrtek

Doučování M

Doučování AJ

Florbal – mladší

Keramika I. (mladší)

7h

13h

13h

16h

Pátek

Florbal – mladší

 

13h

 

Zájmové kroužky organizované školní družinou

 

Pondělí Dramatický

Sportovní

13-14h

14-15h

Úterý
Středa Výtvarný

Taneční

13-14h

14-15h

Čtvrtek Přírodovědný 13-14h
Pátek

 

Edukativně stimulační skupina – předškoláci – od 7.1.2019

 Pondělí 15,30 od