Školní družina

Provoz školní družiny :

6 ,45-7,45 hod                      ranní družina

11,40-16,30 hod                  odpolední  družina

 

Kapacita školní družiny:                60 dětí

Ve školní družině se uskutečňují převážně zájmové a odpočinkové aktivity a také příprava na vyučování, která probíhá nenásilnou formou.

 

Aktivity ŠD:

–      Ranní družina             hry, výtvarné činnosti

–      Po obědě                     činnosti odpočinkového a relaxačního charakteru

–      Po 13 hodině              pohybové aktivity, venku nebo v tělovýchovné hale

kroužky

–      Od 14 – 16,30hod    hry, výtvarné činnosti, apod.

 

 

Kroužky integrované v činnosti školní družiny :

 

Pondělí  Výtvarný/ Sportovní  13-14h
Úterý  Dramatický  13-14h
Středa  Výtvarný/

Taneční

 13-14h

14-15h

Čtvrtek  Přírodovědný  13-14h
Pátek  Výtvarný  13-14h

Vychovatelky ŠD:        Lenka Šuléřová,DiS. -vedoucí ŠD

Ivana Zajícová