Rozvrh hodin

 

Školní rok 2018/2019

 

1.třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

 ČJ  M PRV  VV ČJ

Úterý

 ČJ M ČJ TV

Středa

 ČJ M ČJ HV

Čtvrtek

 ČJ M ČJ

Pátek

ČJ PRV ČJ TV

2. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

 ČJ M TV ČJ

Úterý

 ČJ M PRV VV  VV

Středa

 ČJ M PRV ČJ  PČ

Čtvrtek

 ČJ M ČJ HV

Pátek

 ČJ M TV ČJ

3. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

M ČJ ČJ TV ČJ

Úterý

M ČJ PRV AJ

Středa

M AJ VV VV HV

Čtvrtek

ČJ M ČJ TV ČJ

Pátek

 M AJ ČJ PRV ČJ

4. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

M ČJ AJ

Úterý

M ČJ M ČJ TV

Středa

 ČJ VL M AJ TV

Čtvrtek

 ČJ AJ VV VV ČJ

Pátek

ČJ VL M ČJ HV

5. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ČJ ČJ M TV

Úterý

ČJ M AJ VV VV

Středa

 ČJ M AJ ČJ VL

Čtvrtek

M TV VL ČJ

Pátek

ČJ INF AJ HV

 Přípravná třída

1. 2. 3. 4.
Pondělí Rp Vv Hv Jv- Plp
Úterý Mp Tv Lv Jv- Plp
Středa Rp Jv Pv Jv- Plp
Čtvrtek Mp Tv Lv Jv- Plp
Pátek Jv Vv Hv Jv- Plp

 

Zkratky :               Rp           –              Rozvíjení poznání

VV          –              Výtvarná výchova

Hv           –              Hudební výchova

Jv            –              Jazyková výchova

Plp           –              Program logopedické prevence

Mp          –              Matematické představy

Tv           –              Tělesná výchova

Pv            –              Pracovní výchova

Lv           –              Literární výchova