Rozvrh hodin

 

Školní rok 2017/2018

 

1.třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

 ČJ  M  ČJ

Úterý

 ČJ M ČJ TV

Středa

 ČJ PRV ČJ TV  HV

Čtvrtek

 ČJ M VV ČJ

Pátek

ČJ M PRV ČJ

2. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

 ČJ M ČJ PRV

Úterý

 ČJ M ČJ VV  VV

Středa

 ČJ M TV

Čtvrtek

 ČJ M ČJ TV HV

Pátek

 ČJ M PRV ČJ

3. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

AJ HV ČJ  M ČJ

Úterý

 AJ ČJ M PRV ČJ

Středa

 ČJ M PRV ČJ TV

Čtvrtek

ČJ M ČJ VV VV

Pátek

 AJ TV M ČJ

4. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ČJ ČJ AJ M TV

Úterý

 ČJ M ČJ AJ HV

Středa

 ČJ M VV VV VL-Z

Čtvrtek

 M TV VL-D

Pátek

ČJ M AJ ČJ ČJ

5. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

VL-D ČJ M AJ ČJ

Úterý

M ČJ HV TV

Středa

 M ČJ AJ VV VV

Čtvrtek

ČJ AJ VL-Z TV

Pátek

M ČJ ICT ČJ

 Přípravná třída

1. 2. 3. 4.
Pondělí Rp Vv Hv Jv- Plp
Úterý Mp Jv Tv Jv- Plp
Středa Rp Pv Lv Jv- Plp
Čtvrtek Jv Hv Tv Jv- Plp
Pátek Mp Vv Lv Jv- Plp

 

Zkratky :               Rp           –              Rozvíjení poznání

VV          –              Výtvarná výchova

Hv           –              Hudební výchova

Jv            –              Jazyková výchova

Plp           –              Program logopedické prevence

Mp          –              Matematické představy

Tv           –              Tělesná výchova

Pv            –              Pracovní výchova

Lv           –              Literární výchova