Žabky

 

 

Maximální počet dětí 26, ve věku 5 – 7let 

Děti si již upevňují návyky a znalosti z předešlých let, zaměřujeme se na samostatnost při všech činnostech, které dětem nabízíme, na jazykové dovednosti a logopedickou péči pro děti. Zapojili jsme se do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Důraz klademe na správné stolování – děti jí příborem, samostatnost při sebeobsluze – oblékání, … , správný postup při hygieně, dbáme na empatii, což znamená vcítění se do druhého, na dodržování domluvených pravidel, dokončení zadaného úkolu a úklid pracovního či hracího místa. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, vždyť v kolektivu se budou děti pohybovat nejen v dětství, ale i v dospělosti. Nabízíme dětem i jiné aktivity pro jejich další vyžití, jako je  plavání a  v neposlední řadě ESS – edukativně-stimulační skupinky pro děti s rodiči, v rámci přípravy na před, do základní školy. Formou EKO programů se děti seznamují s tajemstvími přírody a nutností přírodu chránit a ne ji jakkoliv ubližovat.