Základní škola  a  Mateřská škola  Žabčice, okres  Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní 447, 664 63 Žabčice

Zastoupená  Mgr. Kateřinou Svobodovou, ředitelkou školy

IČO  :  65 26 48 43

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

Věc  :  ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

 

Ředitelka školy vyhlašuje se souhlasem zřizovatele školy a po projednání s pedagogy a rodiči v pondělí 21.12. 2015 a v úterý 22.12.2015 podle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ředitelské volno pro žáky základní školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo jednací  : 187/2015

V Žabčicích  dne : 25.11.2015                                                            Mgr.Kateřina Svobodová

Ředitelka školy