Sluníčka

TŘÍDA SLUNÍČKA

TŘÍDA  SLUNÍČKA

Paní učitelky:           Bc.Markéta Kluchová

                                    Irena Nosková

 Školní asistentka:   Mgr.Kateřina Sýkorová

                                    

 

Počet dětí 24  ve věku 2,75 – 4 roky.

Úkolem naší třídy, je pomoci dětem, aby se adaptovaly, nenásilně zapojily do skupiny a našly si v ní své místo.  Děti se učí hravou formou pravidlům života ve skupině a ve společnosti. Učíme děti, rozlišovat věci, které jsou jejich a věci, které patří skupině. Velký důraz klademe na sociální chování dětí – každý den si opakujeme, jak se k sobě máme chovat (děkuji, prosím, pozdravit, kamarádské chování) – k tomu nám slouží pravidla třídy: (kapičkové, želvičkové , srdíčkové, postýlkové, pusinkové). Nabízíme rozvoj motorických schopností, logického myšlení, kreativní činnosti,  grafomotorická cvičení a rozvoj matematických dovedností.

Děti se učí:

  • zvládat sebeobsluhu
  • odstraňovat strach z nového a neznámého prostředí
  • mít rád sebe, své kamarády, rodiče, paní učitelky i ostatní zaměstnance MŠ
  • ohleduplnosti ke svému okolí
  • udržovat pořádek a uklízet hračky na své místo
  • základům slušného chování (poděkovat, umět půjčit hračku, omluvit se, poprosit, …)
  • znát své jméno, svůj věk, jména svých rodičů
  • písničky za doprovodu hud. nástrojů (keybord,triangl, bubínek, dřívka, činely, …)
  • básničky, rytmizaci slov
  • orientaci v prostoru
  • cvičení s hudbou
  • vyprávět pohádky za pomocí loutek a rozvíjet tak slovní zásobu
  • malovat vodovými barvami, kreslit křídami, voskovkami a pastelkami, stříhat nůžkami
  • rozvíjet motoriku za pomocí kinetického písku nebo modelíny

Naší snahou je s pomocí rodičů začleňovat děti do tajů společného soužití  dětí v mateřské škole.