Sluníčka

TŘÍDA SLUNÍČKA

Paní učitelky: Bc. Markéta Kluchová

                          Eva Koníčková

Asistentka pg:Lenka Vernerová

 

Počet dětí 25  ve věku  5 – 6,5 let

Děti si již upevňují návyky a znalosti z předešlých let, zaměřujeme se na samostatnost při všech činnostech, které dětem nabízíme, na jazykové dovednosti a logopedickou péči pro děti.  Důraz klademe na správné stolování – děti jí příborem, samostatnost při sebeobsluze – oblékání, správný postup při hygieně, dbáme na empatii, což znamená vcítění se do druhého, na dodržování domluvených pravidel, dokončení zadaného úkolu a úklid pracovního či hracího místa. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, vždyť v kolektivu se budou děti pohybovat nejen v dětství, ale i v dospělosti. Nabízíme dětem i jiné aktivity pro jejich další vyžití, jako je  taneční kroužek Zumby, folklórně-taneční kroužek, plavání a v neposlední řadě ESS – edukativně-stimulační skupinky pro děti s rodiči, v rámci přípravy na před, do základní školy . Formou EKO programů se děti seznamují s tajemstvími přírody a nutností přírodu chránit a ne ji jakkoliv ubližovat.V kolektivu dětí je integrovaný chlapec s PAS s asistentkou pedagoga a jedna dívka s individuálním vzděláváním v cizině.V této třídě probíhá povinná předškolní docházka .