Šablony ZŠ a MŠ Žabčice

Šablony ZŠ  a MŠ Žabčice

Registrační číslo projektu :

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001577

Projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Přidělená dotace činí 824 874 Kč a je určena pro ZŠ i MŠ.

V rámci tohoto projektu jsme ve základní škole rozšířili činnost školních kroužků – kroužky doučování ČJ, M, AJ, 2 kroužky Čeština je hra, nově i 2 kroužky čtenářských dílen a Rozvoje logiky – deskové hry. Dotace je také určena na rozvoj spolupráce mezi pedagogy a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V mateřské škole z projektu v tomto roce působí školní asistent.

plakát