Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení:

Pondělí  2.září 2019

Podzimní prázdniny:

Úterý  29. října –  středa  30. října 2019

Vánoční prázdniny:

Pondělí  23. prosince 2019 – pátek  3. ledna 2020

Ukončení vyučování v prvním
pololetí

Čtvrtek  30.1.2020

Pololetní prázdniny:

Pátek 31.ledna 2020

Jarní prázdniny:

Pondělí 17. února  – pátek 23.února 2020

Velikonoční prázdniny:

Čtvrtek 9. dubna  2020

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

Úterý   30. června 2020

Hlavní prázdniny:

Středa  1. července  – pondělí 31. srpna 2020

Zahájení  školního vyučování 2020/2021

Úterý   1. září 2020

Dny ředitelského volna : /

Zápis do první třídy : bez přítomnosti žáků 6.-27.5.

Třídní schůzky a pohovory :

  • 16.9.2019
  • 18.11.2019
  • 20.4.2020
  • V jiných termínech podle potřeb vyučujících

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do elektronických žákovských knížek a deníčků.

Den otevřených dveří:/