Organizace školního roku 2017/2018

 

Zahájení:

Pondělí 4.září 2017

Podzimní prázdniny:

Čtvrtek 26. Října –  pátek  27. října 2017

Vánoční prázdniny:

Sobota  23. prosince 2017 – úterý  2. ledna 2018

Ukončení vyučování v prvním
pololetí

Středa 31.1.2018

Pololetní prázdniny:

Pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny:

Pondělí 5. února  – pátek 11.února 2018

Velikonoční prázdniny:

Čtvrtek 29.března – pátek 30.března 2018

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

Pátek  29. června 2018

Hlavní prázdniny:

Sobota 30. června  – pátek 31. srpna 2018

Zahájení  školního vyučování 2018/2019

Pondělí 3. září 2018

 

 

Dny ředitelského volna : bude upřesněno později

Zápis do první třídy :  9. dubna 2018

Třídní schůzky a pohovory :

18.9.2017       Plenární schůze KPŠ + třídní schůzky

20.11.2017

23.4.2018

V jiných termínech podle potřeb vyučujících

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků.

Den otevřených dveří: po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v březnu 2018