Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení:

Pondělí  1.září 2020

Podzimní prázdniny:

Pondělí  26. října –  pátek  30. října 2020

Vánoční prázdniny:

Středa  23. prosince 2020 – neděle  3. ledna 2021

Ukončení vyučování v prvním
pololetí

Čtvrtek  28.1.2021

Pololetní prázdniny:

Pátek 29.ledna 2021

Jarní prázdniny:

Pondělí 22. února  – pátek 26.února 2021

Velikonoční prázdniny:

Čtvrtek 1. dubna  2021

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

Středa   30. června 2021

Hlavní prázdniny:

čtvrtek  1. července  – úterý 31. srpna 2021

Zahájení  školního vyučování 2020/2021

Středa  1. září 2021

Dny ředitelského volna : 21.-22.12.2020

Zápis do první třídy : pondělí 12.dubna 2021

Třídní schůzky a pohovory :

  • 14.9.2020
  • 23.11.2020
  • 19.4.2021
  • V jiných termínech podle potřeb vyučujících

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do elektronických žákovských knížek a deníčků.

Den otevřených dveří:9.4.2021