Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení:

Pondělí 3.září 2018

Podzimní prázdniny:

Pondělí 29.října 2018 – úterý  30.října 2018

Vánoční prázdniny:

Sobota  22. prosince 2018 – středa  2. ledna 2019

Ukončení vyučování v prvním
pololetí

Čtvrtek  31.1.2019

Pololetní prázdniny:

Pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny:

Pondělí 11. února  – pátek 17.února 2019

Velikonoční prázdniny:

Čtvrtek 18. dubna – pátek 19.  dubna 2019

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

Pátek  28. června 2019

Hlavní prázdniny:

Sobota 29. června  – neděle 1. září  2019

Zahájení  školního vyučování 2019/2020

Pondělí   2. září 2019

Dny ředitelského volna : bude upřesněno později

Zápis do první třídy :  8. dubna 2019

Třídní schůzky a pohovory :

  • 17.9.2018
  • 19.11.2018
  • 15.4.2019
  • V jiných termínech podle potřeb vyučujících

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do elektronických žákovských knížek a deníčků.

Den otevřených dveří: 2.dubna 2019